Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2012

21:01
6310 247e
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaantoninaa antoninaa

November 23 2012

czajorije
23:46
Poolga - fox - owen daveyPoolga - bird - owen davey
Reposted fromPerpetuummobile Perpetuummobile viawilcza wilcza
czajorije
20:02
Reposted frombartch bartch vianinaisdead ninaisdead
czajorije
15:35
9880 5e78
Reposted fromjodynaa jodynaa
czajorije
13:24
(...) przed ćwierćwieczem zajadałaś daktyle i szaszłyki,
rysowałaś tuszem, czasami śpiewałaś.
byłaś ze mną. ale odeszłaś z inżynierem chemikiem
i sadząc z listów koszmarnie zgłupiałaś.

teraz można cię spotkać w metropolii i w powiecie,
na pogrzebach przyjaciół odchodzących masowo
i rad jestem, że są przestrzenie na świecie
bardziej niewiarygodne niż między mną a tobą.

nie zrozum mnie źle - z twoim głosem, imieniem i ciałem
nic się nie wiąże, nikt ich nie zniszczył, ale
by osobę tę jedną zapomnieć potrzebne życie cale,
co najmniej jedno - ja to mam za sobą

powiodło ci się owszem, sadzisz, że oprócz zdjęcia
Pozostaniesz bez zmarszczek, młodo, z ironią zjadliwą
czas pojmie swe bezprawie w zetknięciu z pamięcią.
palę w ciemnościach i wdycham zgniliznę odpływu.
— josif brodski, kochana
czajorije
13:11
3695 0154 500
Baby foxes
Reposted fromtaw taw viasavor savor
czajorije
13:10
8339 f34c
Reposted fromninaisdead ninaisdead viasavor savor
czajorije
13:08
8566 7dbb 500
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina viasavor savor
czajorije
13:06
Reposted fromkanusia kanusia viacolours colours
czajorije
13:04
czajorije
13:04
1667 6f05
Reposted frompiksele piksele viavermis vermis
czajorije
13:04
4557 7606
Reposted fromdrejk-e drejk-e
czajorije
13:03
4814 e4e7
Reposted fromAsteraki Asteraki viastraggler straggler
czajorije
13:03
2230 77be
Reposted fromsilentshout silentshout viavermis vermis

November 22 2012

czajorije
19:43
4967 73c8 500
Stephen Ellcoc KAHN/SELESNICK
Reposted fromsoll soll viahoundsoflove houndsoflove
czajorije
19:43
6282 6d3b
Before video games
Reposted fromjoraamn joraamn viahoundsoflove houndsoflove
czajorije
14:33
Reposted fromfakuku fakuku
czajorije
14:31
Reposted fromtishka tishka viaanuszka anuszka
czajorije
14:28

November 21 2012

czajorije
16:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl